Skip links

Avís legal

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Marc Llopart Gil manifesta que el domini www.anahatayoga.cat és propietat de Marc Llopart Gil amb NIF 46815566D i amb domicili a c/ Fleming 6, 5,1 Martorell 08760 i correu electrònic marc@anahatayoga.cat. Marc Llopart no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d’Internet. Les pàgines d’Internet de Marc Llopart Gil poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Marc Llopart Gil o dels tercers degudament designats.

Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, us fem coneixedors que les dades personals que ens poden facilitar a través d’aquesta web seran incorporades en un fitxer responsabilitat de Marc Llopart Gil NIF: 46815566D. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Marc Llopart Gil ofereix a través del web haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que, mitjançant la complementació del formulari, les dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers deMarc Llopart Gil amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis. Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu enviar un correu electrònic a marc@anahatayoga.cat.

I a partir del 25 de maig del 2018, el tractament de dades es realitzarà de conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’ abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i per aquest motiu s’informa de la captació de dades que es pot realitzar a través d’aquesta web i en concret a un formulari habilitat:

Contacte: en el cas de que completi les dades d’aquest formulari, l’usuari per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de Marc Llopart Gil. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i poder respondre. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en la seu social indicada o en l’adreça de correu electrònic marc@anahatayoga.cat.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de Marc Llopart Gil. Tots els continguts del web, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, disseny gràfic, codis fonts són obra de propietat Marc Llopart Gil i no poden entendre’s cedits a l’usuari amb drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estricament necessari per l’ús correcte del web. En definitiva, els usuaris poden accedir al web, visualitzar continguts i efectuar copies privades sempre i quan els elements reproduïts no es cedeixin a tercers ni siguin sotmesos a qualsevol tipus d’explotació. Tanmateix, totes les marques comercials, signes distintius, noms comercials que apareixen al web, són propietat de Marc Llopart Gili no poden entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueix a l’usuari el dret sobre ells. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública de continguts o qualsevol altre acte que no hagi estat prèviament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, queden prohibits. Els hiperenllaços no impliquen en cap cas l’existència de relacions entre Marc Llopart Gil i el propietari del lloc web en què s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació ni l’aprovació per part Marc Llopart Gil dels seus continguts o serveis. Marc Llopart Gil no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en el web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

Return to top of page