Skip links

fer-ioga

Sadhana

Sadhana significa ‘pràctica espiritual’.

Yogui Bhajan accentuava que escoltar i llegir són només el primer pas i que un té que practicar amb regularitat, el lema de l’Era d’Acuari, la nova era a la qual estem entrant, és “Jo sé , Jo crec”.

Es requereix d’una pràctica personal diària per integrar aquestes antigues veritats espirituals. La pràctica personal diària de ioga i meditació constitueix la Sadhana.

Sadhana Matinal grupal “Tots per a Un i Un per a tots”

Les escriptures ioguiques anomenades Kundalini Upanishads demanen almenys dues hores i mitja de Sadhana abans de la sortida del sol. Els savis deien que aquest temps de pràctica ve determinada per la llei del Karma: Tot el que dones, ho reps de tornada deu vegades més, així que si dediques una dècima part de cada dia a la teva consciència superior tot el dia sencer és cobreix de divinitat.

Ens aixequem a la matinada a les anomenades hores ambròsies on l’angle del sol respecte de la terra és l’òptim pels processos de meditació i purificació del cos i de la ment .La Sadhana representa un mètode complet i efectiu per netejar el nostre subconscient.

Sadhana implica una autodisciplina però no entesa aquesta com un deure o com un mitja en si, sinó més aviat com un acte d’entrega i de devoció al servei de la consciència al servei de l’ànima.

Fer una Sadhana en grup desenvolupa la consciència grupal, com més persones hi hagi més s’equilibren la ment i els camps energètics entre si i es crea una harmonia entre tots en una aura grupal.

La Sadhana no desvia els reptes i canvis en la vida, sinó que aquesta et dona la força interior per afrontar-los amb més enteresa i consciència.

En Kundalini ioga la Sadhana matinal inclou la pràctica física d’una Kriya i meditació amb els set mantres que yogui Bhajan va donar per aquest període, sent la vibració d’aquests mantres els passos per la integració espiritual del Ser.

Aquests són els 7 mantres de la Sadhana:

 

1.Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha He Guru. (7 min)

“El Creador de la Creació és Un. Veritat és el Seu Nom. Molt més enllà de la descripció és la seva saviesa infinita”.

La pedra angular del sadhana matinal és el Adi Shakti Mantra, també anomenat Ek Ong Kar Llarg. Aquest mantra inicia la Kundalini, comença la relació entre la nostra ànima i l’ànima universal.

 

2.Waa Yanti,Kar Yanti (7min)

Waa yanti kar yanti

LLag dut pati, aadak it waa-jaa

Brahmade treshaa guru

It waa-je guru

“Gran Macroser,Ser creatiu,

Tot el que és creatiu a través del temps.

Tot el que és el Gran Un.

Tres aspectes de Déu: Brahma,Vishnu, Mahesh (Shiva)

Això es Waje Guru”

Aquest mantra utilitza les paraules de Patanjali. Representen milers d’anys d’oració, amb ell, cridem directament al Macroser.

 

3.Mul Mantra (7min)

Ek Ong Kaar, Sat Naam, KartaPurkh,Nirbhao Nirver

Akaal Muurat, Ajuuni,Seibhang, Gur Prasaad ,Jap!

Aad Sach, Jugaad Sach Hei Bhi Sach, Naanak Hosi Bee Sach

“Un creador (una creació), veritat identificada,Creador de Tot, sense por sense revenja,Immortal, no nascut, Autoiluminat, autoexistent, Gràcia del Gurú, Medita!, Veritat en el principi,veritat a través de tots els temps, Veritat inclús ara, Naanak diu: Veritat sempre será.”

El Mul mantra proporciona una experiencia de la profunditat i la consciència de la teva ànima .Aquest mantra expandeix la creativitat i ens projecta a l’acció en línia amb el creador i el nostre destí.

 

4.Sat Siri, Siri Akal (7min)

Sat Siri Siri Akaal

Siri Akaal Majaa Akaal

Majaa Akaal Sat Naam

Akaal Muurat Waa-je Guruu

“Gran Veritat Respectada Immortalitat Respectada Immortalitat Gran Immortal Gran Immortal Veritat nomenada Imatge immortal de Déu Molt més enllà de la descripció de la Seva saviesa”

Yogui Bhajan ha anomenat aquest mantra “El mantra de l’Era d’Acuari” amb éll declarem que som essers eterns, immortals.

 

5.Rakhe Rakhan Jar (7min)

Rakhe rakhanjaar aap ubaarian

Gur kii peri paae kaall savaarian

Joa aap daiaal manoh na visaarian

Saad llanaa ke sang bhavllal taarian

Saakat nindak dusht khin maaeh bidaarian

Tis saajib kii teik Naanak mane maaeh

Llis simrat such joe sagale duukh llaae

“Tú que salves, sàlvan’s a tots I portan´s a través elevant i donant la ecxel.lència. Tú ens vas donar el toc dels peus de loto del Gurú i totes les nostres tasques estan fetes.Tú t’has tornat piadós,generós i compassiu i així la nostra ment no t’oblida.En la companyia dels essers sants, Tú ens allunyes de l’infortuni i de les calamitats,dels escàndols i la deshonra,enemics calumniadors,Tú els acabes per sempre. Aquest gran senyor és la meva ancora, Naanak,mantingue’t ferm en la teva ment, al meditar i repetir el seu Nom, Tota la felicitat ve i tots els abatiments i dolors se’n van”

Aquest és un Shabd de protecció contra totes les forces negatives que es mouen en contra del caminar d’un sobre el camí del destí tant intern com extern.Talla com una espasa a través de tota vibració ,pensament, paraula i acció opositora.

 

6-Waje Guru Waje Llio (22min)

Waa-je Guruu Waa-je Guruu

Waa-je Guruu Waa-je Llio

No existeix una traducció literal d’aquest mantra, és un mantra d’èxtasis, indescriptiblent gran és la seva saviesa.

Cantem aquest mantra en Virasan,assentats sobre el taló esquerre amb les mans en mudra d’oració i la mirada a la punta del nas.

 

7-Guru Ram Das (5min)

Guruu Guruu Waa-je Guruu

Guruu Raam Das Guru

Aquest mantra és una lloança a la consciència de Guru Ram Das. Invoca la seva llum espiritual, la seva guia i la seva gràcia protectora. Nosaltres ens omplim d’humiltat.

Altres entrades d'interès

Return to top of page